SZKOLENIA INTEGRACYJNE

Szkolenia integracyjne doskonalą umiejętności związane z  funkcjonowaniem w środowisku pracy.
Najczęściej realizowane przez nas projekty dotyczą następujących obszarów:

•    Trening Integracyjny
•    Trening efektywności osobistej
•    Doskonalenie współpracy zespołowej
•    Trening motywacyjny
•    Akademia umiejętności
•    Komunikacja w zespole
•    Ocena potencjału zespołowego