ubezpieczenie


Nasze w pełni profesjonalne podejście do powierzonych nam zadań oraz odpowiedzialność za nie pozwala nam wykluczyć wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych.

    W celu zabezpieczenia Państwa przed takimi zdarzeniami (np. losowymi) ubezpieczyliśmy  naszą  działalność  w  towarzystwie  ubezpieczeniowym PZU SA (polisa OC).