księgowość

Oferujemy naszym klientom kompleksowa obsługę księgową:


- Pomoc przy rejestracji  dla nowych Firm 

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 - Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 - Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT

 - Rozliczanie w zakresie podatku VAT

 - Wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów

 - Doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 - Opracowywanie Zakładowych Planów Kont

 - Rozliczanie w zakresie podatku dochodowego

 - Sporządzanie sprawozdań finansowych

 - Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS

 - Reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i  innych urzędach w zakresie naszego umocowania

 - Przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o   przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym i ZUS.